Kalite Politikası

Kalite Politikası

» Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak,
» Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
» Yapılmış olan projelerin etrafındaki yapılardan daha fazla gülümseyebilmesini sağlamak,
» Tüm çalışmalarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmek,
» Eğitim olanaklarını kullanarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak, üretimimizin her kademesinde çağdaş kalite değerlerine ve müşteri memnuniyetine ulaşmayı ve sürekli iyileşmeyi hedeflemek,
» Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, yönetmelik, düzenleme yapan kuruluşların şartlarına eksiksiz uymak,
» Çalıştığımız ülkede ve yaşadığımız ortamlarda etik değerlere ve yasalara bağlılığı gözeten bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürmek,
» Müşteri beklentilerini göz önünde bulundururken, ürün kalitesinin rekabet, verimlilik ve karlılık gözetilerek sağlanmasını benimsemek,
» İş güvenliği ve çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, tüm faaliyetlerinde en güvenilir ve çevre ile uyumlu teknolojiyi kullanmaya çalışmak, sürekli geliştirmek,
» Projeler gerçekleştiriliyorken, doğanın kaynaklarını korumak, atık miktarlarını minimum seviyeye indirmek, hava,toprak, su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri almak,
» İş ve çevre kazalarının önlenebileceğine inanmak, bütün çalışanların aktif katılımı ve riskleri merkezinden yok etmek suretiyle hedefine ulaşmaya çalışmak,
» En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
» Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak, İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak,
» İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine insanlığa katkıda bulunmak.